Akarell av Kalfaret Tracteursted av J. F. L. Dreier, 1812. Historisk museum, Bergen.