Kalfaret Tracteursted. Annonse fra Hansa i Bergens Tidende 25. januar 1950.