Bergens Klædefabrik Norges Handels- og Sjøfartstidende 5. september 1921