Bergens Klædefabrik Norsk Kunngjørelsestidende 2. desember 1889