Det er slutt på Tivoli og husene på Nedre Møllendal er til leie