Allmenningen i første etasje. Bilde HLM Arkitekter.