Nå starter sprenging av Fyllingsdalstunnelen fra Kristianborg

Anleggsområdet for tunneldriften til Marti er innenfor de grønne og oransje markeringene. Arbeidet som pågår ellers på Kristianborg og Mindemyren utføres av NCC. Foto Bybanen Utbygging.

Nå starter arbeidet med tunneldrivingen av Fyllingsdalstunnelen fra Kristianborg. Dette vil spesielt påvirke naboer i området rundt.

Det er samme entreprenør som arbeider med tunneldrivingen fra Fyllingsdalssiden som også skal utføre arbeidet fra andre siden av fjellet, Marti Tunnel AG.

Fremdriftsplanene til høsten

Marti startet med pigging og boring 2. juni. Dette arbeidet må gjøres for å i det hele tatt kunne begynne på åpningen av tunnelen. Etter om lag en uke med pigging og boring, dvs kommende uke, vil man også begynne arbeidet med sprenging. Kombinasjonen av denne typen arbeid vil fortsette utover høsten. Tunnelsprengingen vil fortsette fra høsten også, men da sprenges det dypere inn i Løvstakken og lengre unna bebyggelsen. Tunneldrivingen blir da mindre sjenerende.

Samtidig med arbeidet med å klargjøre for å drive tunnel, vil det bli satt opp verkstedstelt, transformatorstasjoner og nytt vannrenseanlegg i arbeidsområdet.

– Det er ikke til å legge skjul på at arbeid med tunneldriving er krevende for omgivelsene. Det blir en intens periode fremover og varslingstiltakene som settes i gang tenker vi skal gi forutsigbarhet for naboene i anleggsperioden, sier Odd Steinar Viksøy, kontraktsbyggeleder i Bybanen Utbygging.

Området Kristianborg blir en omfattende anleggsplass med støyende arbeider en god stund.

Nå klargjøres anleggsområdet ved Kristianborg for tunneldriving. Til høyre i bildet er det sikret og klargjort for å kunne starte pigging, boring og sprenging av Fyllingsdalstunnelen. Foto Bybanen Utbygging.

Sprenging på både dag- og kveldstid

Tidspunktene for sprenging ved oppstart vil være mellom kl. 09 og 14 og mellom kl. 19 og 20. Etter hvert som man kommer seg lengre inn i fjellet vil dette arbeidet kunne foregå frem til kl. 02 ettersom da vil støyen være svært redusert.

Det er strenge krav om hvor kraftig lyd og rystelser kan være. Derfor er det utplassert flere støy- og rystelsesmålere som sjekkes daglig av entreprenøren og Bybanen Utbygging. For å redusere støv, asfalteres anleggsveien hvor lastebiler kjører inn og ut. Hjulvaskeranlegg installeres og fjellsiden vannes underveis som man pigger i fjellet.

Slik foregår sprengningsarbeidet. Illustrasjon Bybanen Utbygging.