Slik foregår spregningsarbeidet. Illustrasjon Bybanen Utbygging.