Veidekke skal bygge Haukeland sjukehus holdeplass

Holdeplassen får to innganger. Fra Haukelandsbakken er det inngang til heis, og fra Haukelandsveien blir det inngang for heis og rulletrapp. Bybanens gjenkjennelige oransje farge gjør at det er tydelig og synlig at dette er en bybaneholdeplass. Holdeplassbygget har i hovedsak en fasade i glass og stål for å kunne gi mest mulig naturlig lys i sjakten for rulletrapper. Illustrasjon Sweco/3RW.

Bybanen Utbygging har signert kontrakt med Veidekke for å bygge den underjordiske holdeplassen som betjener helseinstitusjoner, fastboende og universitetsmiljø i Haukelandområdet. Kontraktsverdien er på 224 millioner

– Veidekke har gitt den laveste prisen i konkurransen om dette oppdraget. Veidekke har gjennom tilbudet og påfølgende forhandlinger også vist at de har en meget god forståelse for gjennomføring av oppdraget på et detaljnivå som vi anser som er nødvendig for et slikt komplekst byggeprosjekt, sier prosjektleder Mona Løvås.

Bybanen Utbygging har også tydelige miljøkrav i sine anskaffelser.

– Veidekke har på en meget god måte beskrevet hvordan grønnere bybaneutbygging vil ivaretas i anleggsgjennomføringen, og Veidekke skisserer flere gode miljøtiltak utover minstekravene som teller positivt i valget av leverandør, sier Løvås.

Fra inngangen er det 30 meter ned til holdeplassen enten med rulletrapp eller heiser. Det naturlige lyset følger passasjerene godt ned trapperommet, og heissjakten blir lyssatt for å gi et lyssverd som går fra topp til bunn. Illustrasjon Sweco/3RW.

7000 passasjerer daglig

Haukeland holdeplass bygges for å gjøre kollektivreisen attraktiv for de 7.000 passasjerene som vil benytte den daglig. Prosjektet omfatter bygging av et romslig stasjonsområde 30 meter under bakken og underjordiske transportveier med heiser og rulletrapper som knytter holdeplassen til de to sykehusene i området. De to Inngangene blir utformet som runde bygg av glass og stål både ved Haukeland Universitetssjukehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Utomhusområdene blir knutepunkter for nærområdet med pent opparbeidede arealer. Det er flere store betongkonstruksjoner i prosjektet, den største er 42 meter høy og består av over 4.000 kubikkmeter betong som forankres til fjell. I publikumsarealene blir det vektlagt estetikk og effektiv publikumstransport, god belysning og akustiske tiltak som absorberer støy. Veidekke ivaretar Bybanens målsetting om en grønnere bybaneutbygging ved å sertifisere prosjektet i henhold til CEEQUAL, et sertifiseringsverktøy for å fremme bærekraftige anleggsprosjekter.

Byggestart er planlagt i oktober og beregnet byggetid er to år.

Kontraktens rammer
Veidekke skal i forbindelse med Bybanens byggetrinn 4 til Fyllingsdalen bygge Haukeland Sjukehus holdeplass. Kontrakten inkluderer

  • To innganger synlig fra bakkenivå tett på henholdsvis Haukeland Universitetssjukehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus
  • Transportsjakter i betong på heholdsvis 30 og 15 meter til holdeplass og gangtunnel
  • Innredning av sjakter, gangtunnel og plattformhall
  • Bygging av tekniske og administrative rom