K2 – Vestlandets mest moderne undervisningsbygg

K2 blir tatt i bruk ved skolestart. Det foregår fortsatt arbeider på torget mellom nåværende undervisningsbygg og nybygget på nordsiden.

Når skoleåret starter i august, tas Vestlandets mest moderne undervisningsbygg, K2, i bruk på Kronstad. Høgskulen på Vestlandet avvikler avdelingen i Møllendalsveien, og alle studentene samles på campus Kronstad.

Nybygget komplementerer det eksisterende høgskoleanlegget på Kronstad, både når det gjelder form, funksjon, materialer og fasadeuttrykk. Bygget får funksjonelle undervisningslokaler og gir mer effektiv administrasjon, bibliotek og drift.

Miljøbygg

Prosjektet er bygget og utrustet med høye miljøambisjoner. K2 skal være et nullutsleppsbygg, noe som har satt høye krav til bygningsmessige og tekniske løsninger. Kombinasjonen av lavt varmetap, tilsvarende krav til passivhus, solcellepanel på taket og energieffektive tekniske anlegg skal bidra til dette.

Totalt skal bygget ha redusert klimagassutslepp med 30 prosent sammenlignet med tilsvarende bygg.

K2 kan by på syv lesesaler, fire auditorium, kafé, læringslab, simulatorrom og minikjøkken for studentene. De ansatte får også flotte arbeidsplasser med sosiale soner og kjøkken, og ikke minst garderober og dusj i underetasjen.

Noe av det mest særegne med bygget er likevel de tre store trærne i bjørkefamilien, som med tiden vil strekke seg høyere opp mot glasstaket.

Fasiliteter

I bygget er det lagt til rette for studenttorg og et areal for etter- og videreutdanningsvirksomheten. Det er språklaboratorium for døvetolkutdanningen og areal for Bergen Uavhengige Sosialrådgivning.

Fakta om bygget:

 • Bygget er på 14 300 kvm BRA med plass til 3000 studenter og 300 ansatte
 • 4 fleksible auditorium – plass til 500 personer til sammen
 • 13 seminarrom – plass til 40 personer i to seminarrom, 80 personer i to andre seminarrom, og 60 personer i dei ni andre
 • 52 grupperom – plass til mellom seks og 15 personer
 • 7 lesesaler – plass til 60 personer i hver sal
 • Hvilerom
 • Ett rom for tro og tanke
 • Midt i bygget ligger atriet som går over seks plan og med glastak
 • I første etasje ligger den grønne lungen i atriet: Tre trær på 4,5 meter, 30 busker og et lag med mose. Rundt går det en benk for sitteplasser

  K2, som tas i bruk ved skolestart i august, i forgrunnen. Bygget som ble tatt i bruk i 2014 i bakgrunnen.