Illustrasjon som viser mulig utbygging utbygging opp Brochbakken mellom Damsgårdsveien og Michael Krohns gate. Kilde B+B arkitekter