Alrek helseklynge åpner i høst

Første byggetrinn på Alrek helseklynge blir tatt i bruk i høst. Illustrasjon: Studio Gohde/B+B Arkitekter.

Første byggetrinn på Alrek helseklynge i Årstadveien åpner i høst. Helseklyngen skal skape nye helse- og omsorgsløsninger i primærhelsetjenestene, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning. Under «Alrek-uken» i midten av oktober skal aktivitetene i klyngen vises frem for folket. D

a markeres åpningen av nybygget i Årstadveien 17 med en uke med spennende aktiviteter i tilknytning til helseklyngen.

Utbygging i tre faser

Utbyggingen av Alrek helseklynge vil foregå i tre trinn. I første byggetrinn er det gamle odontologibygget i Årstadveien 17 revet for å gi plass til et nybygg på 10 000 kvm.

Arbeidet startet i 2017, og det nye bygget vil stå klart for innflytting i høst. Da flytter Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB inn sammen med NORCE og relevante fagmiljøer fra Det psykologiske fakultet ved UiB, Høgskulen på Vestlandet og Bergen kommune.

Bygget vil inneholde kontorarealer, undervisningsarealer og spesielt tilrettelagte rom som behandlingsrom, fastlegekontor, omsorgsteknologilab og visningsrom for velferdsteknologi. I tillegg vil det være fellesarealer og møteplasser som på beste måte tilrettelegger for faglig samhandling.

Byggetrinn to vil omfatte en total rehabilitering av Overlege Danielsens Hus i Årstadveien 21. Arealet her er på ca. 4500 kvm.

Byggetrinn tre innebærer oppføring av nybygg på det som i dag er en parkeringsplass i Årstadveien 23. Nybygget vil være på ca. 10 Modewll000 kvm.

Første byggetrinn på Alrek helseklynge på Årstadvollen blir på ca. 12 000 m2 og får fire etasjer over bakkenivå og to underetasjer. Illustrasjon: Studio Gohde/B+B Arkitekter.