Nytt nettverk for gående og syklister åpner om drøye to år

Kristianborg holdeplass med Bybanen til høyre og gang- og sykkelveien til venstre. Illustrasjon Bybanen Utbygging.

Når Bybanen til Fyllingsdalen tas i bruk om drøye to år, får bergensere og tilreisende samtidig et flunkende nytt gå- og sykkelnett fra sentrum via Fløen, Møllendal, Kronstadtunnelen, Kronstad, Mindemyren, Kristianborg og Fyllingsdalstunnelen til Oasen. Traseen gir mange få en ny hverdag som skaper et helt nytt nettverk i Bergen by. Turen fra sentrum til Fyllingsdalen vil på sykkelsetet ta ca. 25 minutter i rolig tempo. Skulle man foretrekke å bruke beina, er det selvsagt mulig. Turen på den flate strekningen vil ta om lag halvannen time, mens Bergens raskeste langdistanseløpere vil gjøre turen unna på ca. 25 minutter.

Turen vil trolig bli en attraktiv turrute for barnefamilier. På Kristianborg, Mindemyren, Kronstad, Haukeland og Møllendal vil man kunne sykle eller gå over på andre gang- og sykkelveier.

Nå arbeides det stort sett langs hele bybanestrekningen gjennom Årstad. Dette bildet er tatt fra Kronstad i retning Mindemyren. Her gikk inntil i fjor godstog med biler  til Minde stasjon. Nå gjøres det plass for både bybanetrasé og gang- og sykkelbane.

Faktura om sykkeltraseen i Fyllingsdalstunnelen

Lengde

2900 meter. Bredden på sykkeltunnelen blir 6 meter. 3,5 meter blir sykkelfelt, 2,5 meter bredt felt for gående. Feltene blir adskilt fra hverandre, egne sykkelfelt i begge retninger og gående i eget lett opphøyd felt.

Tidsbruk

Å sykle vil ta mellom 8 og 10 minutter gjennom selve tunnelen. Fra Oasen til Haukeland vil det ta ca. 20 minutter (5,6 km) og fra Festplassen til Oasen ca. 25 minutter (7,8 km). Til sammenligning tar det i dag ca. 42 minutter å sykle fra Oasen til Haukeland over Melkeplassen.

Bybanen vil bruke ca. 3 minutter med en gjennomsnittshastighet på 60 km i timen.

Temperatur

7 grader hele året

Kurvatur

Svak helling mot Kristianborg (40 meter over havet) Fyllingsdalen ligger 60 meter over havet. Dette vil ikke oppleves som en betydelig helling.

Åpningstid

Sykkel og gangtunnelen skal som utgangspunkt være døgnåpen.

Kameraovervåkning

Det er full kameradekning i hele tunnelen. Videoovervåking ved hver av inngangsportalene

Nødtelefoner

Dette vil finnes hver 250 meter i tunnelen. Hver nødtelefon har også videoovervåkning

Evakuering

Estimert 8,9 minutter fra brannstart til komplett evakuering til tverrslag. Gang- og sykkeltunnelen gir også tilkomst til ambulanse og andre kjøretøy for evakuering.

Sykkeltunnelens inngang fra Fyllingsdalssiden. Illustrasjon Bybanen Utbygging,

Sentertverrslag 1500 meter inni Fyllingsdalstunnelen. Illustrasjon Bybanen Utbygging.