Kristianborg holdeplass med Bybanen til høyre og gang- og sykkelveien til venstre. Illustrasjon Bybanen Utbygging.