Gamle Møllendal kapell fotografert av Atelier KK 1920-22. Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.