Nystuens Café i Vognstølen fikk bare ett års levetid

Ta turen til Nystuens Cafe. Annonse 4. juli.1908

Kaféeier Carl Johannesens sitt serveringssted Nystuens Café i Vognstølen fikk en kort levetid. Ett år etter åpningen i 1908 ble inventaret auksjonert bort og lokalene ble tatt i bruk til leiligheter. Kafeen fikk avslag på søknad om å servere øl i sommerhalvåret. Kanskje var dette en viktig grunn til at kafeen måtte stenge så raskt.

Kafeen må ha vært ganske stor, for da kafeen opphørte, ble lokalene utleid som fire treroms leiligheter.

Første annonse for Nystuens Café. Annonse i Bergens Tidende 19.6.08

Første annonse om Nystuens Café stod i Bergens Tidende 19. juni 1908: Nystuens Café, Vognstølen, aabnes Søndag den 21de Juni og anbefales det ærede Publikum.

Neste annonsen fulgte i Arbeidet 4. juli 1908: Jeg vil gaa til Nystuens Café paa Vognstølen, det er strax ovenfor det nye Syghus som bygges paa Haukeland. Du kan jo spille Piano og der er et Flygel som vi faar Lov at spille paa. Kom med! Der er flere af mine Bekjendte som skal op der.

Sentral beliggenhet

Kafeen lå sentralt til ved veien over Landås mot Fana. Sykehuset ble ikke tatt i bruk før i 1912, men mange jobbet med byggingen av sykehuset og mellom Haukeland/Kronstad og Solheimsviken var folk begynt å flytte inn i de mange nye husene som ble bygget. Alt skulle dermed ligge til rette for et godt besøk i den nye kafeen. I Vognstølen byttet bøndene fra distriktet over fra ridehest til hest og vogn, så det må ha vært en del trafikk forbi Nystuens Café. Han hadde imidlertid flere konkurrenter som var godt innarbeidet.

Grammofonkonsert på Nystuens cafe Arbeidet 25. september 1908.

Nei til ølsalg

Kaféeier Carl Johannesen hadde nok håpt på at salg av øl skulle gi lønnsom drift. Han sendte derfor søknad til Årstad kommune om rett til omsetning av øl i sommerhalvåret. Årstad herredstyre vendte imidlertid enstemmig tommelen ned: – Et andragende fra indehaveren av Nystuens Café om ret til omsetning af øl i sommerhalvaaret afsloges enstemmig.

En annonse for Nystuens Café i Bergens Aftenblad 8. mai 1909 forteller om «Søndag Musik fra Kl. 5 ½».

Brann og tvangsauksjon

14. mai 1909 skriver Arbeidet: Retslig forhør er begjæret optat i anledning ildløs i Nystuens Café paa Vognstølen 30te april.

Om det var brannen som ødela driftsgrunnlaget for Nystuens Café vites ikke, men 16. oktober 1909 hadde Bergens Tidende annonse om tvangsauksjon. – Mandag den 18de oktober kl. 9 form. holdes efter forlangende av overretssakfører A. Aarnes på vedkommende utlægshavers vegne offentlig auksjon paa Nystuens Café hos Carl Johannessen over diverse møbler og pyntegjenstande hvori rekvinrentens mandant ved executionsforretning av 2den desember f.a. thl. 7de august d.a. har erholdt utlæg for beregningssum kr. 418,10. Aarstad lensmannskontor, 2den oktober 1909.

Nystuens Café er historie og lokalene er til leie. Annonse i Arbeidet 14.5.09

Fra kafé til leiigheter

14. mai 1909 var det annonse under Tilleie i Arbeidet: 4 Bekvemmeligheder à 3 Værelser med Kjøkkwn etc. paa Landaas (tidligere Nystuens Café) meget billig tileie strax. Henvendelse Knutzen, Telefon 2615.