Da Vilhelm Skappel tok dette bildet for Widerøes flyvesewlskap AS 4. juli 1950, kunne det kanskje fortsatt