Tobakksfabrikant Knoop fikk enerett på jakt og fiske

Selvbyggerhus på Nymark fotografert av Atelier KK mellom 1923 og 1927. Med boligbyggingen forsvant både jaktmuligheter og gårdsdrift på Nymark, men i Landåsbekken kunne man fortsatt på fisk. Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

I flere annonser i april og mai 1888 hadde Bergens Aftenblad to annonser under hverandre under tittelen Fredlysning om jakt og fiske på gården Fridalen og om jakt på gårdene Gimle og Nymark.

– Jakt og fiskeri på min eiendom Fridalen forbys herved alle og enhver. Overtredelse av dette forbud og denne fredlysning vil bli påtalt og straffet etter loven.

April 1888, E. H. Christie.

Fredlysning av jakt- og fiskerettigheter på gårdene Gimle, Fridalen og Nymark. Annonse i Bergens Aftenblad 2. mai 1888

Den andre annonsen er undertegnet i mars 1888 av H. Isdahl, Thor Nødtvedt og Ole Olsen Nymark.

– Undertegnede eiere av gården Gimle og Nymark, løpenummer 336 i Årstad tinglag, erkjenner og vitterliggjør herved at vi fra nå og inntil utgangen av utgangen av inneværende år har overdratt herr D. G. Knoop enerett til jakt på ethvert slags vilt innenfor grensene for nevnte våre eiendommer.

Som følge av dette blir all jakt på vår grunn herved forbudt enhver annen person enn herr Knoop og de personer som av ham får tillatelse. Overtredelse av dette forbud og denne fredlysning vil bli påtalt og straffet etter loven.

Tobakksfabrikkeier

Daniel Gerhard Knoop var sammen med H. W. Külenkampff på den tid innehavere av Bergens Tobaksfabrikk. Knoop hørte til byens velstående. En annonse i Bergens Tidende 6. juni 1884 forteller at Knoop har telefonnummer 214 i sin privatbolig. Høyeste nummer var 399, men en del høyere nummer var opphørt.

Hvilke dyr det kunne jaktes på markene til gårdene Gimle og Nymark fremgår ikke av annonsen. Derimot vet vi at det i eldre tider var bra med ørret i Landåsbekken, som rant – og fortsatt kan sees rennende – gjennom Fridalen.