Selvbyggerhus på Nymark fotografert av Atelier KK mellom 1923 og 1927. Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.