Disse stod sentralt i oppbyggingen av BMV. Bilder fra boken Herfra går skibe.