Fløen holdeplass slik den vil ta seg ut når anlegget står ferdig i 2022. Illustrasjon Bybanen Utbygging.