Norgespremiere på Mindemyren for verdens første batteridrevne borerigg

Den batteridrevne boremaskinen LB 16 er verdens første i sitt slag. Denne uken startet ordinær drift med å bygge Bybanen over Mindemyren. Foto: Marit Hommedal.

Verdens første og eneste batteridrevne borerigg har startet arbeidet i bybanetraseen som er under bygging til Fyllingsdalen. Elektrifiseringen av anleggsmaskinparken som bygger Bybanen er i full gang, og Bybanens entreprenører leverer nå 96 prosent fossilfri anleggsplass.

I gang med ordinær drift på Mindemyren

Sammen med prosjektleder Ståle Liland fra entreprenør NCC, kan prosjektdirektør Roger Skoglie i Bybanen Utbygging nå se boremaskinen LB16 fra Liebehrr, som er den første i verden av sitt slag, i fullskala arbeid.  Etter en kort prøveperiode i Tyskland, er den nå i gang på NCC-prosjektet Mindemyren for Bybanen Utbygging.

– At denne maskinen får norgespremiere i Bergen er ingen tilfeldighet. Det er stor konkurranse om å få være med å bygge Bybanen, og vi som byggherre jobber aktivt både i anskaffelsesfasen og i byggeprosessen med å finne entreprenører som strekker seg etter å bli bedre på miljø, sier Skoglie.

Bybanen Utbygging har sammen med NCC og Hercules Fundamentering vært aktive med å elektrifisere maskinparken, og boremaskinen er et tiltak initiert tidlig i prosjektet.

– Vi har høye ambisjoner når det gjelder å ta i bruk bærekraftige løsninger. Dette er et eksempel på at vi klarer å omsette våre ambisjoner til handling, sier prosjektleder Ståle Liland i NCC.

Prosjektdirektør Skoglie fremhever nettopp samspill mellom byggherre og entreprenører som en viktig suksessfaktor.

– Vi opplever at markedet oppfatter positivt at vi er en byggherre som stiller tydelige krav, men også en byggherre som er med på å heie frem gode løsninger. Elektrifiseringen av tyngre anleggsmaskiner som NCC har nå har på Mindemyren er et tydelig eksempel på at vi får ting til sammen, sier Skoglie.

Den elektriske massesorteringsmaskinen på Mindemyren gir null utslipp av fossilt drivstoff og bidrartil gjenbruk av kortreiste masser. Foto: Marit Hommedal.

Sparer utslipp tilsvarende 11 000 fossilbiler årlig
Siden oppstarten av Bybanens byggetrinn 4 mellom sentrum og Fyllingsdalen i 2018 har tiltakene for grønnere bybane gitt en besparelse på rundt 28 000 tonn CO2-ekvivalenter, tilsvarende årlige utslipp fra 11 000 fossilbiler

– Bybanen Utbygging som offentlig byggherre må og skal være i førersetet på både å stille krav, men også å belønne entreprenører som er foroverlent jobber sammen mot det samme målet om grønnere bybanebygging, sier Skoglie.

Den batteridrevne boreriggen som nå settes i drift er også i godt elektrisk selskap på NCCs anleggsområde på Mindemyren. På anleggsområdet står også en elektrisk massesorteringsmaskin.

– Med den elektriske massesorteringsmaskinen får vi dobbel miljøgevinst. At sorteringsmaskinen er elektrisk gir miljø besparelser i seg selv, men sorteringsverket sørger også for planlagt gjenbrukte og kortreiste masser som reduserer behovet for å transportere masser med lastebiler inn og ut av området. Grønnere bybanebygging betyr også at vi skal planlegge for mest mulig gjenbruk av eksisterende masser som skal transporteres færrest mulig kilometer, sier Skoglie.

Boremaskinen skal først bore seg gjennom løsmasser og fjell for å kunne støpe betongfundament for kjøremastene til Bybanen.

Dette er grønnere bybanenbygging:

  • Bybanen Utbygging skal i prosjekteringen og i byggingen av Bybanen bruke et livsløpsperspektiv for å redusere påvirkningen på miljø og klima
  • Inkluderer en gjennomgang av gjennomgang av metoder, prosesser, rekkefølger og materialvalg både i prosjekteringsfasen og i utførelsesfasen
  • Krav til grunnentreprenører om minimum 80 % fornybar energi på anleggsplassen. Tall fra juli 2020 viser 96 % andel av fornybar energi
  • Egen entreprise for mottak av forurensede masser
  • Egen entreprise for å ta vare på eksisterende trær som kan replantes
  • Krav til elektrisk interntransport av personell (elbiler, elsykler, elsparkehjul)
  • Utarbeidelse av klimagassregnskap
  • Søknader om klimasatsmidler
  • Bybanen Utbygging er sertifisert Miljøfyrtårn (kontorvirksomheten)