Solrik sommer etter fem grå måneder

Solmåleren på Bergen lufthavn Flesland har registrert soltimer siden høsten 2015. I mai 2024 ble det registrert 279,7 soltimer, eller nesten ti timer i døgnet. Foto: Kirsten Øystese/BKK.

Bergenssommeren 2020 hadde flere soltimer enn sommeren i toppåret 2018. Da solen gikk ned i vest i går, 31. august, hadde solmåleren på Flesland registrert 727,3 soltimer siden 1. juni, mot 726,6 i de tre sommermånedene i 2018.

Bergen hadde 237 soltimer i august. Den siste sommermåneden i 2020 ble dermed den solrikeste august siden Bergen høsten 2015 fikk ny stasjon for solskinnsmåling på Flesland. Dataene er hentet fra Norsk Klimaservicesenter og summert av Årstadposten.

1353 soltimer

Etter åtte måneder i 2020 er det registrert 1353 soltimer i Bergen. De fire siste årene har antall soltimer fra september til desember ligger på mellom 233 og 339 timer. Solrike 2018 hadde den gråeste høsten disse fire årene med bare 233 soltimer, men solfattige 2017 fikk en bedre slutt med 328 timer. Når 2020 går over i historien, vil derfor trolig ligge et sted rundt 1600 timer. Sett under ett blir dermed året et helt gjennomsnittlig år når det gjelder sol, godt over 2017, men langt etter 2018.

Soltimer registrert i Bergen fra januar 2016 til august 2020. Dataene er hentet fra Norsk Klimaservicesenter og summert av Årstadposten.

Juli 2018 beste måned

Tabellen over gir tall for den enkelte måned. Den forteller om store forskjeller fra år til år, for eksempel at juli 2018 hadde tre ganger så mange soltimer som juli 2016.

Fem måneder under pari

2020 startet meget grå og lå stort sett under de foregående årene helt til ut mai. Mai var faktisk den gråeste siden målingene startet høsten 2015.  Vi tok imidlertid det tapte igjen i juni og august.

Østlandet lå i le for skyene fra vest den første delen av 2020, og Oslo Blindern står derfor notert med 1648 soltimer etter åtte måneder. Stasjonen Østre Toten hadde 1558, mens Trondheim, som gjerne har ligget likt med Bergen, har hatt bare 1257 soltimer.

Ny stasjon ga 400 flere soltimer

Stasjonen på Florida mistet mange soltimer på grunn av fjellene rundt, og normalen for antall soltimer i Bergen lå dermed på i underkant av 1200 timer. Til sammenligning har stasjonen på Flesland hatt ca. 1600 soltimer i gjennomsnitt. Det er omtrent som normalen for store deler av Nord-Europa, men et par hundre timer under de beste stedene både i Norge og nabolandene.