Fire nye mobilpunkter i Årstad bydel

Mobilpunkt i Søndre Skogveien. Deler av snuplass ved tilfluktsrom er gjort om til parkareal, med gress, stier, benker og beplantning. Dette gir en sanserik passasje til og fra mobilpunktet. Mobilpunktet kommer i et område der det er stor etterspørsel etter, og lav tilgang til bildelingstilbud og ladefasiliteter. Bilde: Asplan Viak.

Årstad bydel får fire nye mobilpunkter i løpet av året. Ved et mobilpunkt får man tilgang til elektriske bildelingsbiler og gode løsninger for sykkelparkering. Ofte er det elbil-lading, bussholdeplass og bysykler knyttet til mobilpunktet også.

Et mobilpunkt er et sted hvor ulike miljøvennlige transporttilbud er samlet og gjort synlig og tilgjengelig. Hensikten er å gjøre det enklere for innbyggerne å komme seg rundt i byen uten å bruke privatbil.

Fire av de seks nye mobilpunktene som bygges i Bergen i år kommer i Årstad bydel: Søndre Skogveien, Kiellands gate ved Årstad videregående skole, Nicolaysens vei på Minde og Fredrik Stangs vei på Nymark.

Mobilpunkt i Kiellands gate, sør for Årstad videregående skole. Illustrasjon: Asplan Viak.

Disse tilbudene kan du finne på et mobilpunkt 

Ingen mobilpunkter har alle disse tilbudene, det varierer fra sted til sted etter behov og muligheter.

 • Reserverte plasser til bildelingsbiler, både elbiler og fossilbiler
 • Offentlig tilgjengelige ladepunkter for alle ladbare biler
 • Åpen sykkelparkering
 • Tryggere sykkelparkering for beboere (sykkelhangarer)
 • Bysykler
 • Kollektivholdeplass
 • Samlet informasjon om kollektivtilbud, bildeling, bysykler mm
 • Samkjøringsholdeplass

Visste du at 

 • Privatbiler står stille i 98% av tiden i gjennomsnitt – 23,5 timer i døgnet
 • Hver bildelingsbil erstatter om lag 10 privateide biler
 • Kostnadene ved å bruke bildeling er for de fleste under halvparten av det å eie og bruke egen bil
 • Hvis flere løser bilbehovet sitt med bildeling blir det bedre plass i byen – for alle, også for de som må ha egen bil

Mobilpunkt i Nicolaysens vei, like ved Wergeland. Bilde: Sweco.