Bergenske brannmenn mellom 1870 og 1890. Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.