Brødrene Odfjell ville bygge kirken på Minde på et høydedrag på østsiden av Kristianborgvannet. Foto K. Knudsen & Co. 1918. KK-postkort