Unge bergensere med grønn innovasjonsseier

Live Smelvær Høgelid (til venstre) og Åsa Haaland i Paraply Plan & Landskap ble hyllet av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup under Nordic Edge Expo 2020. Foto: Sverre Chr. Jarild.

To kolleger i bergensbaserte Paraply Plan & Landskap, Åsa Haaland (Landås) og Live Smelvær Høgelid (Sandviken), begge oppvokst i Haukeland-området, foreslår å revitalisere Norges minste kommune, Utsira, ved hjelp av havsalat, tare, kamskjell og et besøkssenter. Nå har det lille firmaet vunnet en offentlig innovasjonskonkurranse i sterk konkurranse med etablerte nasjonale aktører.

Innovasjonsprosjektet «Siramat» er denne uken hedret under Nordic Edge Expo 2020, etter å ha gått til topps i en innovasjonskonkurranse for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn.

Bak innovasjonskonkurransen står Nordic Edge, Innovasjon Norge og Design og arkitektur Norge, DOGA. Formålet med konkurransen er å vise hvordan Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn kan omsettes til konkrete prosjekter som fremmer innovasjon, samarbeid og verdiskaping. Kommuner og fylkeskommuner ble invitert til å melde inn sine utfordringer knyttet til steds- og næringsutvikling. 19 kommuner meldte sin interesse, og en fagtung jury valgte til slutt ut Krødsherad og Utsira.

Næringslivsaktører over hele landet ble så oppfordret til å sende inn løsningsforslag på de to kommunenes utfordringer. Totalt sett har 20 team jobbet frem innovative og tverrfaglige løsninger.

Flere arbeidsplasser på øyen

Ute i Nordsjøen, nesten to mil vest for Haugesund, ligger Utsira, landets minste kommune målt i innbyggertall. I likhet med mange andre småsteder er Utsira truet av fraflytting. Øyen trenger flere arbeidsplasser og mer lokal verdiskaping.

Som svar på denne utfordringen har Paraply Plan & Landskap satt sammen et tverrfaglig team bestående av blant andre arealplanleggere, landskapsarkitekter, marinbiologer og naturforvaltere. Sammen har de utformet prosjektet Siramat, som skal gi ny vind i seilene til den lille øykommunen.

– Vi har brukt mye tid på å snakke med politikere, kommuneansatte og innbyggere i Utsira. Det som gikk igjen er et behov for arbeidsplasser som ikke krever høy grad av spesialisering, og som passer til Utsiras identitet, forklarer by- og regionplanlegger Åsa Haaland i Paraply Plan & Landskap.

Hun har utformet bidraget sammen med sin kollega, landskapsarkitekt Live Smelvær Høgelid, og en rekke forskjellige teammedlemmer og samarbeidspartnere.

 Klimavennlig oppdrett

Kjerneideen i konkurransebidraget Siramat er å legge til rette for klimavennlig og fremtidsrettet oppdrett av sjømat i Utsira. Et besøkssenter ved foredlingsanlegget skal gjøre produksjon til attraksjon og være med på å øke turismen til øyen.

– Det var kjekt å jobbe med Utsira fordi de ønsker nye arbeidsplasser og er åpne for forslag til hvordan de kan få til dette. Som et relativt nyoppstartet kontor betyr det mye for oss å gå til topps i denne konkurransen, sier Smelvær Høgelid.

De to bergenserne tror de fikk prisen fordi de presenterte et konkret forslag og utviste et sterkt ønske om å realisere planene sine. Nå håper de at det innovative og bærekraftige prosjektet deres blir videreført.

– For å få realisert dette prosjektet, er det viktig at det tverrfaglige teamet får dratt det sammen helt til det er i mål. Det tette samarbeidet vårt fungerer svært godt, og er en viktig grunn til at vi kunne levere et såpass sterkt konkurransebidrag, sier Smelvær Høgelid.