Utsnitt av bergenskart fra 1907. Væveri er inntegnet ved Møllendalselven, ved krysset Årstadveien – Fløenbakken.