Utsnitt av foto tatt av Widerøes Flyveselskap AS 11. august 1964. Tekstilfabrikkene lå i det hvite bygget. Widerøesamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.