Martha Falcks mann døde som følge av et ulykkestilfelle i 1892.