Bilde fra fredag 9. oktober viser klargjøring for tunnelsprengning i Fløen der Årstadtunnelen skal gå inn. Bilde Bybanen Utbygging.