Veidekke starter bygging av bybaneholdeplassen på Haukeland

Plattformen på Haukeland sjukehus holdeplass. Illustrasjon Bybanen Utbygging.

Nå starter byggingen av bybaneholdeplassen på Haukeland. I mai ble det klart at det er entreprenøren Veidekke som skal bygge den nye Haukeland sjukehus holdeplass. De har de siste ukene nå installert seg i anleggsområdet og skal gå i gang med sine konstruksjonsarbeider.

Frem til nå er det Skanska Norge som har vært i området Haukeland sjukehus holdeplass. Etter at de nå har avsluttet sine arbeider her, skal nå Veidekke sette opp bygget som vil inneholde følgende:

  • To innganger synlig fra bakkenivå tett på henholdsvis Haukeland Universitetssjukehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus
  • Transportsjakter i betong på heholdsvis 30 og 15 meter til holdeplass og gangtunnel
  • Innredning av sjakter, gangtunnel og plattformhall
  • Bygging av tekniske og administrative rom

Veidekke har opprettet en prosjektblogg som vil gi informasjon om fremdriften av arbeidene ved Haukeland. Her vil man bli gjort kjent med eventuelle vegomlegginger og aktivitetskalender, og her fins det også et kontaktskjema.

På Instagram? Følg dem her for bilder og info om fremdrift: d13_veidekke 

Veidekke sine arbeidet med den underjordiske holdeplassen vil være ferdigstilt høsten 2022.

Arbeid i Kronstad Fløen Møllendal

Skanska Norge trekker seg nå ut av områdene ved Haukeland, men skal likevel fortsette med grunnarbeider på Kronstad og Møllendal og tunneldriving i Årstastunnelen fra Fløen. De avslutter sine arbeider februar 2022.

Rulletrappene i Haukeland sjukehus holdeplass. Illustrasjon Bybanen Utbygging.