Bergens Tidendes oppslag om Kronstad Bataljon 28. april 1958.