Meieritaket er første byggetrinn i Bonava sin utbygging på meieritomten på Minde. Rundt byggene legges det opp til flotte utearealer. Illustrasjon Bonava.