LAB Entreprenør bygger om lærerhøgskolen på Landås til inkluderingssenter

Illustrasjonen viser inngangen til senteret fra parken. Bilde 3RW arkitekter/HLM Arkitektur.

LAB Entreprenør, et selskap i AF Gruppen, er av Bergen kommune innstilt som entreprenør for rehabilitering og ombygging av den gamle lærerhøgskolen på Landås.

Inkluderingssenter

Den eksisterende bygningsmassen på 18 300 kvadratmeter ble bygget i 1963 og utvidet i 1995. Bygget som tidligere ble benyttet som lærerhøgskole skal etter rehabilitering og ombygging bli Bergens inkluderingssenter. Kommunen har som ambisjon at senteret skal fremme inkludering og verdighet, og tilby et bredt spekter av kultur- og idrettsaktiviteter.

Bygningen skal huse Byråd for kultur, mangfold og likestilling v/Etat for inkludering sin virksomhet som består av Etatskontoret, Introduksjonssenteret og undervisningsformål med voksenopplæring (nåværende Nygård skole). Det er avtalt sambruk med Etat for idrett i byggets idrettsarealer.

Arbeidene omfatter full rehabilitering og ombygging av eksisterende bygningsmasse. Prosjektet skal utføres som passivhus og tilfredsstille krav innenfor teknisk standard til tilnærmet nullutslippsnivå.

Ferdig høsten 2023

Arbeidet starter i 1. kvartal 2021 med forventet ferdigstillelse september 2023. Avtalen er en totalentreprise med en kontraktsverdi estimert til 415 millioner kroner eksklusiv MVA.