Slik blir de nye bybaneholdeplassene i Årstad

Fløen holdeplass. Gang- og sykkelbroen binder sammen gang- og sykkelveien til og fra Haukeland og sykkelnettverket til og fra Bergen sør og Fyllingsdalen via Kronstadtunnelen. Illustrasjon Mount Visual.

Bybanen Utbygging har gjennom sine entreprenører rundt 900 menn og kvinner på jobb for å bygge Bybanen til Fyllingsdalen. Det foregår anleggsarbeid på hele strekningen fra sentrum til Oasen. I   Trafikk på linjen blir det i 2022/23, men allerede når 2021 er historie vil holdeplassene og området rundt ta seg ut omtrent som på illustrasjonene under.

Syv holdeplasser, 18 minutter fra sentrum til Oasen

Bybanen til Fyllingsdalen får en lengde på ca. 9 km. Linjen starter i sentrum der den kobler seg på den eksisterende linje bak Bystasjonen. Linjen forsetter langs Store Lungegårdsvann til Møllendal hvorfra den går i tunnel til Kronstad via Haukeland sykehus. Fra Kronstad forsetter banen i Kanalveien ned til enden av Solheimsvannet ved Kristiansborg der den skal gå i den tre km lange Fyllingsdalstunnelen gjennom Løvstakken til Fyllingdalen terminal ved Oasen, hvor det etableres endeholdeplass og oppstillingsplasser for vogner. Kjøretiden blir på ca. 18 min fra Sentrum til Oasen og det blir syv nye holdeplasser, hvorav fem ligger i Årstad bydel; Fløen, Haukeland sjukehus, Kronstad, Mindemyren og Kristianborg.

Haukeland sjukehus holdeplass får to innganger. Fra Haukelandsbakken er det inngang til heis, og fra Haukelandsveien blir det inngang for heis og rulletrapp. Bybanens gjenkjennelige oransje farge gjør at det er tydelig og synlig at dette er en bybaneholdeplass. Holdeplassbygget har i hovedsak en fasade i glass og stål for å kunne gi mest mulig naturlig lys i sjakten for rulletrapper. Veidekke Norge har overtatt stafettpinnen fra tunneldriver Skanska for å bygge underjordisk holdeplass for 7000 daglige passasjerer. Det blir to innganger synlig fra bakkenivå tett på henholdsvis Haukeland Universitetssjukehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus. Illustrasjon Sweco/3RW.

Kronstad holdeplass kommer under Inndalsveien og traseen for linje 1 til Flesland. Fra Kronstad til Kristianborg følger Bybanen den gamle jernbanelinjen. Illustrasjon Bybanen Utbygging.

Kristianborg holdeplass. Illustrasjon Bybanen Utbygging.