Jerntrappen i Skotbergkleiven er vanskelig å forsere for hunder, men en mur kan bygges opp på siden av muren.