Kunstprosjekt i Søre Skogvei barnehage 2001-02

En del av barnehagebarna underholdt med sang under åpningen av prosjektet.

Søre Skogvei barnehage juni 2002: Billedkunstneren Turid Uldal og de elleve barna i «Klatreklubben», den eldste gruppen i Søre Skogvei barnehage i Firdagaten, hadde siden høsten 2001 samarbeidet om utsmykningsprosjektet «Høyt til værs». 5. juni 2002 var Årstadposten innom barnehagen og laget en reportasje i forbindelse med åpning av prosjektet. I 2021 er disse barna i midten av 20-årene.

Her følger saken slik den ble presentert i Årstadposten nummer 6 – juni 2002:

Barnehagen er omgitt av høye nettinggjerder som kan virke lite imøtekommende. Målet med utstillingen har vært å lage visuelle signaler som ønsker barn og voksne velkommen til barnehagen, og utsmykningen er derfor plassert ved inngangen.

Seks «figurskilt», blant annet en fugl, et fly og en hjertesol sprer seg ut fra inngangspartiet og videre opp mot parkeringsplassen og ned mot fotballbanen.

Området er en gjennomgangsåre for spaserende i strøket. Utsmykkingen vil derfor være et visuelt aktivum både for brukerne av barnehagen og for beboerne i området.

Barna i «Klatreklubben» har deltatt i prosessen med å lage et utkast til utsmykning ved barnehagens inngangsparti. Onsdagene har vært brukt til kunstnerisk utfoldelse i Turid Uldals verksted like ved barnehagen. De første samtalene med barna dreide seg om det som finnes høyt oppe. Hva ser vi hvis vi løfter blikket oppover, og opplever det som er høyt over oss? Barna har gått turer, de har tegnet og fortalt om raketter, høstblader, stjerner og fly. Tegningene deres er blitt forenklet, bearbeidet og forstørret, og deretter overført til huntonitt og malt.

Turid Uldal og den eldste gruppen i Søre Skogvei barnehage samlet ved det flotte skiltet som prydet inngangspartiet til barnehagen. Skiltet var et resultat av samarbeidet mellom Uldal og barnehagebarna.

Barna har vært med i alle prosessene. Gjennom dette har barna lært om fargebruk, og det har spesielt vært fokusert på å bruke rene, klare farger. Barna har arbeidet med ulike materialer og verktøy. De har fått være med på en skapende prosess. De har sett frem til onsdagene i Turid Uldals verksted, og iveren har vært stor.

De ferdige arbeidene er modeller i full målestokk. Barna har malt en side, og Turid Uldal har jobbet ut fra disse på motsatt side. Uttrykket er forenklet og lagetslik at de eventuelt i neste omgang kan overføres til farget folie på aluminiumsplater. Men da må det finnes økonomiske muligheter til å realisere prosjektet.

Iselin Uldal, som gikk i Søre Skogvei barnehage, tok imot blomster på vegne av mamma, Turid Uldal. Det var Berit Tande, leder for Årstad kulturkontor, som ga blomstene. I bakgrunnen bydelsdirektør Ågot Himle, som overrasket med is fra Årstad bydel.

Resultatet av arbeidene ble presentert for barn, foreldre og representanter for Årstad bydel. Barna sang, og bydelsstyreleder Borghild Lieng, bydelsdirektør Ågot Himle og kulturleder Berit Tande kom med varme ord. Deretter stod mat og drikke og presentasjon av utstillingen for tur. Flotte, fargerike motiver på huntonitt er blant resultatene. Kommer pengene, kan de overføres til aluminium, og pryde utemiljøet.