48 parkeringsplasser foreslås fjernet i Bøhmergaten, Furubakken, Granbakken og Søndre Skogveien. Foto Google Maps.