I andre etasje i våningshuset beholdt Sam Nordbostad