Fornyelse i Schweigårds vei på Minde: 24 leiligheter i tre nybygg

Illustrasjonsbilde av Schweigårds vei 22-24, der det kommer 24 leiligheter. Illustrasjon Schweigårds vei Evensens Minde.

I Schweigårds vei 22-24 på Minde skal de bygges 24 leiligheter fordelt på tre moderne bygg. I dag ligger det fire eldre bygninger på tomten. Alle leilighetene får vestvendte terrasser og hvert bygg har i tillegg en egen takterrasse. Leilighetene varierer i størrelser fra 61 til 104 kvadratmeter med to og tre soverom.

Det blir parkeringsplasser for beboere i garasjekjeller under byggene. Prosjektet legges snart ut for salg.

Evensens Minde
Prosjektet har fått navnet «Schweigårds vei Evensens Minde». Tjenestedrengen Even Evensen jobbet hos Gerhard Krohn som eide gården Nyhaugen fra 1808. Gården gikk fra Fjøsanger i sør til Solheim i nord, fra Nygård og Grønnestølen i vest til Storetveit i øst.  Evensen var en storbryter til å dyrke jord. Han ryddet et stort område i utmarken mot Årstad grense. Midt på 1850-tallet solgte Gerhard Krohn rydningen til Nils Nødtvedt, en ansett og dyktig mann som også var ordfører i Fana. Under skylddelingen ga Krohn parsellen navnet Evensens Minde, for å hedre sin dyktige medarbeider. Navnet ble senere forkortet til Minde. Navnet minde(t) har med et minne å gjøre, oftest etter en person.

Den aktuelle eiendommen ligger ikke under gården som Minde dyrket opp, men under gård 160 Slettebakken, men området er kjent under navnet Minde.  (Evensens) Minde lå i gamle Fana kommune, men området er i lange tider blitt kalt Minde på begge sider av kommunegrensen.
Bruksnummer 369 omfatter adressene Schweigårds vei 20-22-24 består av i alt fire bygninger som er godkjent for riving/brenning, mens det er gitt rammetillatelse for oppføring av tre store frittliggende boligbygg. Tomten er på 1917 kvadratmeter.  Eiendommene Schweigårds vei 22 og 24 ble i 2018 solgt til Schweigårds Vei AS.  Sentrale aktører i det bergenske næringsliv står bak selskapet, som har Hermund Sigfred Linde (bl.a. Arealutvikling AS) som daglig leder.

De eldre byggene i Schweigårds vei 22 (markert) og 24 (foran til høyre) skal rives og erstattes med 24 leiligheter i tre blokker. Området har en solrik beliggenhet i et rolig strøk tilbaketrukket fra Inndalsveien. Foto Google Maps.