Schweigårds vei 22 og 24 skal rives og erstattes med 24 leligheter i tre blokker. Foto Google Maps.