Bygg i massivtre planlegges i Bjørnsons gate

Næringsbygget i Bjørnsons gate 36 skal oppføres med massivtrekonstruksjoner. Illustrasjon Paal J. Kahrs Arkitekter.

Bjørnsons gate 36 på Kronstad kan bli erstattet med et nybygg i massivtrekonstruksjoner. På vegne av Backer AS har Ard arealplan bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten for nybygg på eiendommen.

Den eldste delen av Bjørnsons gate 36 ble reist i 1960 og er et kombinert nærings- og boligbygg. I første etasje har N. Lie-Nielsen bakeriproduksjon og -utsalg. Foruten hovedbygget i to etasjer med loft og saltak ut mot gaten er det et lavere bygg for bakeriet på en etasje på nordsiden av tomten. Dette bygget er av nyere dato. Næringsarealet utgjør mer enn 75 prosent av arealet, ifølge Estate Vest.

Fra utilfredsstillende bygg til arkitektoniske kvaliteter

I Ard arealplan sin henvendelse til Bergen kommune vises det til at boligdelen verken har oppholdsareal ute, og de tekniske installasjoner tilfredsstiller ikke dagens krav. Bygningen foreslås derfor revet og erstattet med et nybygg i massivtrekonstruksjoner. Bygget skal få arkitektoniske kvaliteter tilpasset nærliggende bebyggelse og områdekarakter.

Ard arealplan skriver i sin henvendelse til kommunen at det 61 år gamle bygget ikke innehar ikke spesielt høye arkitektoniske kvaliteter. Bygget kan sies å være typisk for sin tid, men vil også kunne erstattes med et bygg fra vår tid uten at helheten i det arkitektoniske mangfoldet i området forringes.

– Et nybygg der arkitektonisk og bærekraftig utforming vektlegges, vil være et positivt tilskudd til området og byen, skriver Ard arealplan.

Bjørnsons gate 36 er på 369,9 kvadratmeter. Ifølge seeiendom.no er det tale om et butikk/forretningsbygning, næringsgruppe er oppgitt til «varehandel, reparasjon av motorvogner».

Murhuset Bjørnsons gate 36 ble oppført i 1960. Nå er planen å erstatte bygget med et hus i massivtre. Foto Google Maps.

I område med stor utbygging

Nybygget kommer i et område der det har skjedd og skal skje store byutviklingsprosjekter. Høgskulen på Vestlandet er kommet inn i to nybygg, I Innndalsveien og i Kronstadparken har det skjedd stor utbygging, og rett overfor Bjørnsons gate 36 kommer Kronstad X med 50 boliger, kontorer og butikker i tillegg til treningssenteret som allerede er på plass.