Dette bildet er trolig tatt inne i Valhal på samme tur som bildet tatt utenfor. Foto Gustav Emil Mohn mellom 1903 og 1910. Gustav Emil Mohns samling, UiB.