M. O. Landaas med Sverresøn. Klipp fra boken Bergensk trav gjennom 100 år.