I sommer kobles bybanelinjene sammen på Kronstad

Modellen viser hvor ny sporveksel som kobler Linje 1 og Linje 2 kommer utenfor Høgskulen på Vestlandet.

Fra 19. juni til 8. august blir det arbeid døgnet rundt med å fjerne gamle sporveksler på Linje 1 og legge ned en ny sporveksel for koblingsspor mot den nye Linje 2 på Kronstad. Det gjør det mulig å flytte bybanevogner eksempelvis fra depotet på Kokstad via dette nye sporet til Fyllingsdalen. Arbeidet medfører en del støy gjennom sommeren, og noen adresser rundt bybanearbeidet vil få tilbud om alternativt opphold.

Bybanen Utbygging har veldig mye som skal skje innenfor et veldig lite tidsvindu på Kronstad i sommer. I tiden Bybanen har sommerruter, skal det jobbes døgnet rundt med å koble linje 1 med linje 2. Dette skal vi også gjøre mens Bybanen går tilnærmet som normalt.

Mest støy på dagtid

Det mest støyende arbeidene blir utført på dagtid, men det vil bli aktivitet og anleggsdrift hele døgnet i anleggsområdet som i hovedsak er i Inndalsveien fra Høgskulen på Vestlandet til krysset mot Bjørnsons gate.

Arbeidet er delt inn i to hovedfaser

I første fase, fra 19. juni til 10. juli, fjernes en del av det eksisterende sporet ved Høgskulen på Vestlandet for å legge ned en ny sporveksel som knytter linje 1 til linje 2.

I andre fase, fra 11. juli til 8. august, vil man fjerne og montere sporveksel nummer to utenfor høyskolen. Det skal også fjernes to sporveksler ved Inndalsveien/Fabrikkgaten som gikk til det gamle depotet på Kronstad. Her vil det komme vanlige skinner. Når skinnene kuttes 19. juni og 11. juli, vil det være to perioder på fire dager med støyende arbeid både dag og natt.

Bybanen får enkeltsporet drift over Kronstad

Passasjerene på Bybanen vil ikke merke så mye til koblingsarbeidet. Arbeidet er planlagt slik slik at det er mulig å kjøre Bybanen i hele anleggsperioden. Ved å legge to sporveksler oppå det eksisterende sporet i begge ender av Kronstad holdeplass, kan man ha enkeltsporet drift gjennom sommeren forbi anleggsområdet. Først går Bybanen i begge retninger kun i sporet som normalt går til sentrum. Så bytter man om og kjører kun i sporet som går til Flesland.

De såkalte «klatrevekslene» som skal ligges oppå det eksisterende sporet for å få til enkeltsporet drift ble testet ut 13. mai, og ny test skjer 22. mai.

Slik vil stasjonsområdet på Kronstad ta seg ut om et års tid. Linje 2 mellom sentrum og Fyllingsdalen nede, Linje 1 mellom sentrum og Flesland oppe. Foto Bybanen Utbygging.