Kveldsaktivitet i parken. Foto White Arkitekter AB.