Mobilpunkt på Danmarksplass

Byråd Thor Haakon Bakke klipper snoren for det nye mobilpunktet. Foto Margrethe Vikan Sæbø.

Mobilpunktet på nydøpte Anna Kreetz’ plass ved Kiellands gate på Danmarksplass er nå åpnet. Plassen er et knutepunkt mellom flere boligområder, Bybanen og buss, Kronstad DPS og Årstad vgs. I Kronstad-området er etterspørselen etter bildeling stor, gatene er trange og det er få offentlige grønne lunger.

Derfor har Bymiljøetaten i Bergen kommune gjort dette mobilpunktet til et kinderegg for byliv og ny mobilitet.

Mange tilbud

Her er det ladepunkt for bildelingstjenester, handikapparkering med ladefasiliteter, bysykler, sykkelstativ, park som blir en ny møteplass: plantefelt som omrammes av to skulpturelle teglsteinsmurer (til sitting og klatring), nye parklys som vil bidra til at byrommet vil kjennes trygt og oversiktlig på kvelds- og nattestid og universelt utformet fortau rundt.

Den nye plassen ligger mellom Kiellands gate og Bjørnsons gate like sør for Årstad videregående skole.

Byrommet er et møtepunkt mellom flere sentrale gateløp på Kronstad. Her møtes aksen nord-sør, spesielt definert av Bybanelinje 1 som passerer i Bjørnsons gate, og øst-vest-forbindelsen, som har et mer amorft forløp på tvers av det nordlige innløpet til Bergensdalen.

Siktlinjer mot Løvstakken, Ulriken og Blåmannen knytter den nye plassen på det store landskapet og gir tydelige referansepunkt for brukeren.

Selve plassen defineres av disse aksene, samt tegl- og skifersteinsmurene rundt verkstedene på Årstad videregående skole i nord og den store fond-veggen ved bygården i Edvard Griegs vei mot sør.

Betongjeksler fjernet

Tidligere var det plassert ut noen svære betongjeksler. Disse hindret folk i å kjøre fra gaten her og ut i Bjørnsons gate. Plassen var mørk og kjip på kveldstid.

Norges første mobilpunkt bygget kommunen i Møllendal. Det ble åpnet 8. mai 2018.

I dag er det seks mobilpunkter i Bergen: på Møllendal, tre på Møhlenpris, på Sydneshaugen og Holbergsallmenningen.