Byråd Thor Haakon Bakke klipper snoren for det nye mobilpunktet