Veidekke skal bygge ut Kronstadtunnelen

Kronstadtunnelen skal nyttes til gang- og sykkeltrafikk. Her er tunnelen sett fra Møllendalsveien. Det blir separat inngang for gående og syklende. Illustrasjon Bybanen Utbygging.

Den gamle Kronstadtunnelen skal utvides og bygges om til ny gang- og sykkelvei. Ved Møllendal skal det sprenges ut en tunnel for Bane Nor, og for Bergen kommune skal broen i Møllendalsbakken utvides.

Veidekke har fått anbudet med å utvide og bygge om den eksisterende Kronstadtunnelen til gang- og sykkelvei, lage uttrekkshall for spor og utvide broen i Møllendalsbakken. Kontraktens verdi er på 300 millioner.

Arbeidet som nå Veidekke skal gjennomføre, vil gi 470 meter lang sikker gang- og sykkelvei mellom Bergen sentrum og undervisningsmiljøet på Kronstad og videre til sykkelnettverket over Mindemyren til Bergen sør og Fyllingsdalen.

For å få plass til både gang- og sykkeltrafikk her, må den eksisterende tunnelen utvides. Dette betyr at det må utføres sprenging. Dette vil merkes både på Kronstad og i Møllendal

Uttrekksspor for Bane Nor

Det skal også lages uttrekkspor for Bane Nor ved Møllendal. Uttrekksporet vil omfatte en ca. 100 meter kulvert som deretter går over i en 60 meter lang bergtunnel. Den gamle broen her blir revet. Arealet som uttrekksporet bruker blir del av den nye gang- og sykkelveien.  Drevelin-bygget skal rives for å få plass til uttrekksporet. Riverarbeidene har planlagt oppstart i juli.

Kontraktens rammer omfatter følgende:

  • Sykkelvei-utvidelse og strossing av den eksisterende Kronstadtunnelen
  • Vann- og frostsikring
  • Etablere en 40 meter lang løsmassetunnel for gangtrafikken under Møllendal gravplass
  • Vernet tunnelportal skal demonteres og remonteres
  • Riving av næringsbygget Drevelin-bygget
  • 60 meter fjelltunnel
  • 100 meter betongkulvert for jernbane (Bane Nor)
  • Utvidelse av kjørebro i Møllendalsbakken, samt omlegging av infrastruktur
  • Utvidelse av jernbanebro utenfor vernet tunnelportal
  • VA-arbeider gjennom tunnelen